homepage úvodní stránka

Pohřební služba - Informace

sitemap mapa stránek  
Pohřební doplňky
Pohřební služba
Informace
 

Pohřeb bez obřadu

 

je určen pozůstalým, kteří zvolili samotné zpopelnění bez obřadu.
Jde o ekonomicky nejméně náročnou variantu posledního rozloučení.

     
Kontaktujte nás
Pohřební služba Helfi.s.r.o.

auto

Pohřební služba Praha 3
Kubelíkova 53 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 16 hod. 
tel. 602 210 601

Pohřební služba Praha 4
Pod višňovkou 1661/35 (budova Bosch) 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 16:30 hod. 
So - Ne 10 - 14 hod.
tel. 602 210 601

Pohřební služba Praha 6  
V.P. Čkalova 8 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod.
tel. 602 210 601 

Pohřební služba Praha 9 
Freyova 235/7 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod
tel. 602 210 601

Pohřební služba Praha 10 
U Vršovického hřbitova 7 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod
tel. 602 210 601

Pohřební služba Benešov u Prahy 
Pražská 124 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 16.00 hod
tel. 602 210 601

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohřební služba - Informace

 

 
 

Občanský průkaz a úmrtní list

Občanský průkaz zemřelého se odevzdává při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše list úmrtí. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v občanském průkazu, zasílá úmrtní list asi za tři týdny na adresu objednavatele pohřbu.

Žádost o pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné

(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,
jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky.

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Pohřebné vyplácí systém státní  sociální podpory. Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu splňující výše uvedené podmínky. O pohřebné se žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu(potřebné formuláře obdřžíte v místě, kde žádáte o pohřebné).

Pozůstalostní řízení

Pozůstalostní řízení provádí Obvodní(okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Důchod

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Pražská nebo okresní správa sociálního zabezpeční. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Změna stavu do OP na "vdova - vdovec" provádí matrika v místě bydliště, pokud tak již neučinila matrika, která vystavila úmrtní list. Občanský průkaz se po vyřízení vrací na ohlašovnu České policie v místě bydliště zemřelého.

Vydání urny

Urna bude připravena k vyzvednutí za dva dny po zpopelnění, po odhodě v jedné z našich poboček, nebo krematoriu, které je vyznačeno na dokladu pro vydání urny, který obdržíte při sjednání pohřbu. Uložení urny v krematoriu je dva měsíce od data zpopelnění bezplatné, za každý započatý měsíc je účtován paušální poplatek podle ceníku krematoria. Datum rozptylu, uložení, případně převoz urny domluvíte na příslušné správě hřbitova.

 

 

NONSTOP POHŘEBNÍ SLUŽBA TEL.: 602 210 601
 
odkaz

Přenechejte starosti s vyřizováním pohřbu v Praze a okolí na pohřební službě Praha - Helfi s.r.o. Ušetřete čas i peníze a objednejte si online pohřeb bez obřadu z pohodlí Vašeho domova.

 

 
2012 © Pohrebnisluzba-Praha.cz | Obchodní podmínky  |Online pohřeb| Pohřební služba Helfi.s.r.o.